Nieuwsnews

Update 07/05 omtrent coronamaatregelen

gepost op 07/05/20

Sinds begin deze week hervat de normale gezondheidszorg.
Het is dus niet nodig medische problemen te blijven uitstellen.
Wel dient u nog steeds telefonisch contact te nemen voor een afspraak zodat er ingeschat kan worden of u dient gezien te worden op een 'covid-verdachte' consultatie of op een gewone consultatie. Meld dus steeds duidelijk indien u koorts, luchtwegklachten, spierpijn, algemene vermoeidheid of andere ziektetekens gewaar wordt. De beide patiëntenstromen worden strikt gescheiden en er wordt ook meer tijd voorzien zodat er geen drukte in de wachtzaal ontstaat. Zieke patiënten komen niet in de wachtzaal, hier worden aparte afspraken gemaakt.

Gelieve daarom:
- stipt op tijd te komen voor uw afspraak (geen kwartier te vroeg maar ook zeker niet te laat)
- indien u dit heeft een mondmasker te dragen wanneer u op consultatie komt
- in de mate van het mogelijke elektronisch te betalen (er is bancontact in de praktijk aanwezig)


Algemene info omtrent corona:
https://www.info-coronavirus.be/

UPDATE! Nieuwste praktijkrichtlijnen omtrent Coronavirus

gepost op 18/03/20

Beste patiënten,

Vanwege de huidige coronacrisis zijn wij als huisartsen genoodzaakt de praktijkorganisatie aan te passen:
- Probeer niet dringende zorg zoveel mogelijk uit te stellen
- De Online Agenda dient voorlopig afgesloten te worden en alle consultaties, huisbezoeken, ... dienen vanaf nu TELEFONISCH aangevraagd te worden.
- U vertelt aan de telefoon DUIDELIJK waarvoor u belt: enerzijds klachten gerelateerd aan de luchtwegen (neusloop, keelpijn, hoesten, koorts, spierpijn of algehele vermoeidheid) of anderzijds klachten NIET gerelateerd aan de luchtwegen (bv. buikgriep, verstuiking, snijwonde, nood aan chronische medicatie, enz...)

Enkel op deze manier is het mogelijk om de consultaties voor beide patiëntengroepen strikt gescheiden te houden!


Wij houden u verder op de hoogte en rekenen op uw begrip.

Mvg,

Dr. Stas & Dr. Timmermans

news
news

Huidige richtlijnen omtrent Coronavirus

gepost op 13/03/20

Beste patiënten,

Volgens de meest recente richtlijnen omtrent coronavirus is het aangewezen dat ALLE patiënten met klachten van de bovenste luchtwegen TELEFONISCH contact opnemen met de huisarts en dat er op basis van deze telefonische anamnese wordt beslist of patiënt 7 dagen in thuisisolatie wordt gebracht of dat er verdere onderzoeken genoodzaakt zijn. Patiënten die zelf deel uitmaken van zorgpersoneel dienen steeds verder getest te worden.
Er wordt dus afgeraden dat patiënten met luchtwegklachten op consultatie komen. Altijd eerst telefonisch contact nemen voor verdere afspraken.
Patiënten met andere klachten zijn zoals steeds welkom in de praktijk.

Wij houden jullie op de hoogte!

Vaccinatie tegen Humaan Papilloma Virus (HPV)

gepost op 20/09/19

Vanaf 1 september 2019 wordt het vaccin tegen HPV gratis aangeboden aan alle meisjes én jongens van het 1ste jaar secundair onderwijs.
Voor meisjes van 12 tot 18 jaar bestaat er een gedeeltelijke tussenkomst door het ziekenfonds.
Wie meer wil weten of zich wil laten vaccineren kan terecht bij de huisarts of op volgende website: https://www.laatjevaccineren.be/ziektes/hpv

news
news

Opmars van mazelen!

gepost op 17/04/19

Zoals via de media gecommuniceerd nemen de gevallen van mazelen in België toe, ook in regio Diest is er een opstoot gesignaleerd.
Laat u om die reden vaccineren indien u onvoldoende beschermd bent:
- personen geboren na 1970, die niet (volledig) gevaccineerd zijn tegen mazelen en de ziekte niet doormaakten
- personen die niet gevaccineerd zijn, de ziekte nooit doormaakten en in contact kwamen met een besmette persoon (vaccinatie binnen de 72u kan gedeeltelijk bescherming bieden)
- vervroegde vaccinatie van zuigelingen tussen 6 en 12 maanden indien een reis gepland is naar o.a. Frankrijk, Italië, Polen, enz...

Voor deze risicogroepen zijn de vaccins gratis te verkrijgen bij de huisarts.
Wie meer info wenst kan deze vinden via https://www.laatjevaccineren.be/vaccinatie-tegen-mazelen of kom langs op consultatie!