Nieuwsnews

Vaccinatie tegen Humaan Papilloma Virus (HPV)

gepost op 20/09/19

Vanaf 1 september 2019 wordt het vaccin tegen HPV gratis aangeboden aan alle meisjes én jongens van het 1ste jaar secundair onderwijs.
Voor meisjes van 12 tot 18 jaar bestaat er een gedeeltelijke tussenkomst door het ziekenfonds.
Wie meer wil weten of zich wil laten vaccineren kan terecht bij de huisarts of op volgende website: https://www.laatjevaccineren.be/ziektes/hpv

Opmars van mazelen!

gepost op 17/04/19

Zoals via de media gecommuniceerd nemen de gevallen van mazelen in België toe, ook in regio Diest is er een opstoot gesignaleerd.
Laat u om die reden vaccineren indien u onvoldoende beschermd bent:
- personen geboren na 1970, die niet (volledig) gevaccineerd zijn tegen mazelen en de ziekte niet doormaakten
- personen die niet gevaccineerd zijn, de ziekte nooit doormaakten en in contact kwamen met een besmette persoon (vaccinatie binnen de 72u kan gedeeltelijk bescherming bieden)
- vervroegde vaccinatie van zuigelingen tussen 6 en 12 maanden indien een reis gepland is naar o.a. Frankrijk, Italië, Polen, enz...

Voor deze risicogroepen zijn de vaccins gratis te verkrijgen bij de huisarts.
Wie meer info wenst kan deze vinden via https://www.laatjevaccineren.be/vaccinatie-tegen-mazelen of kom langs op consultatie!

news