Praktijkinfo

Beide artsen werken uitsluitend op afspraak. Via deze website kunnen online afspraken gemaakt worden. Telefonisch kan elke werkdag tussen 8u en 19u gebeld worden op het nummer 016 / 63 20 68 om een afspraak te maken.

Eén afspraak telt voor één persoon met één probleem. Indien meerdere gezinsleden wensen te komen of u een uitgebreide problematiek wenst te bespreken gelieve dan meerdere afspraken te reserveren. Enkel zo kunnen de artsen vermijden dat patiënten ondanks het maken van een afspraak toch moeten wachten. Omgekeerd vragen wij u tijdig te annuleren indien u niet op uw afspraak raakt zodat andere patiënten deze vrijgekomen plaats kunnen benutten.

Indien er via de online-agenda geen vrije plekjes meer zijn, kan u steeds telefonisch contact opnemen.

De raadpleging op zaterdagvoormiddag wordt voorbehouden voor onderzoeken van langere duur (kleine heelkunde, verzekeringsonderzoeken…) of mensen die op weekdagen echt niet bij de dokter geraken. Voor dergelijke afspraken dient steeds telefonisch contact genomen te worden.

Wanneer u dringend een dokter nodig hebt, mag u steeds bellen. In de mate van het mogelijke vangen wij deze spoedgevallen tussendoor op. Wanneer u zich in een levensbedreigende situatie bevindt, bel het nummer 112!

Wat is een GMD?

Een globaal medisch dossier (GMD) bundelt al uw medische gegevens, zowel die van de huisarts, de specialist, het ziekenhuis als van andere zorgverleners.Al die medische informatie wordt in een persoonlijk dossier bij uw huisarts verzameld. Zo kunt u steeds bij die huisarts terecht als u niet meer weet wanneer u welk onderzoek, welke ingreep of vaccinatie kreeg.

Wat zijn de voordelen van een GMD?

U betaalt 30% minder remgeld voor een raadpleging. Bij 75-plussers of chronisch zieken geldt dit ook voor een huisbezoek. U krijgt het surplus van een avondraadpleging (18u tot 21u) volledig terugbetaald.

Hoeveel kost een GMD?

De kosten voor de opening en het beheer van een GMD worden volledig door het ziekenfonds aan u terugbetaald.

Hoelang blijft een GMD geldig?

Een GMD loopt een jaar. Als u niet van huisarts verandert, blijft uw GMD verder lopen.

Wat als ik van huisarts verander?

Wanneer u bij een nieuwe huisarts een GMD afsluit, zal uw nieuwe huisarts het dossier overnemen van uw vroegere huisarts. U moet dit zelf regelen met uw nieuwe huisarts.

In het kabinet beschikken wij over meer apparatuur en onderzoeksmogelijkheden dan op huisbezoek. Daarom raden wij iedereen die in staat is naar de praktijk te komen aan een afspraak te maken.

Voor patiënten die niet in staat zijn tot op de praktijk te geraken, zijn er huisbezoeken mogelijk. Hiervoor wordt liefst tijdig (indien mogelijk tussen 8u en 11u) naar de praktijk gebeld op het nummer 016 / 63 20 68.

Beide artsen zijn geconventioneerd.

  • Raadpleging 08.30u – 18.00u: 25,5 €
  • Raadpleging 18.00u – 21.00u: 29,5 €
  • Huisbezoek: 38 €
  • Huisbezoek na 21u ’s avonds: 87 €

Bij bepaalde technische prestaties (uitstrijkjes, wratjes bevriezen, hechtingen, kleine ingrepen…) wordt een supplement aangerekend conform de RIZIV-normen.

De regeling derde betaler wordt toegepast voor patiënten die hier aanspraak op maken (omnio-statuut, statuut chronische patiënt…)

In de loop van de dag worden enkel dringende vragen door het secretariaat doorverbonden naar een arts om de consultaties en huisbezoeken niet te frequent te verstoren.

Tussen 17u - 18u is er dagelijks een beluur waarbij de artsen zich vrijhouden om de oproepen te beantwoorden. Wij vragen u dan ook met niet-dringende vragen zoveel mogelijk tijdens deze uren te bellen.

Het stellen van niet-dringende medische vragen, bespreking van uitslagen, … kan dagelijks tijdens het beluur van 17u - 18u. Bij bloednames spreekt de arts met u een telefonisch contact af of worden de uitslagen, voorzien van commentaar door de arts, digitaal aan u bezorgd.

Wanneer er afwijkende resultaten zijn die diepgaander besproken dienen te worden, is het mogelijk dat de arts u vraagt even terug langs te komen.

De Orde der Geneesheren staat niet toe dat voorschriften en attesten verstrekt worden buiten de raadpleging. U dient hiervoor dus bij de dokter langs te komen. Denk er daarom steeds aan voldoende voorschriften te vragen wanneer u bij de dokter op consultatie komt.

Wanneer kan U op de wachtdienst een beroep doen?

  • Weekdagen van 19u tot 8u
  • Weekend van vrijdagavond 19u tot maandagmorgen 8u
  • Wettelijke Feestdagen van 19u de avond ervoor tot 8 u de morgen erna

Steeds op het nummer: 0900/ 70 123

Waarvoor kan U bij de wachtdienst terecht?

Alle medische problemen die dringende zorg nodig hebben en waarvoor u anders direct uw huisarts zou consulteren.

Horen niet thuis op de wachtdienst: weinig dringende gezondheidsprobleempjes, het hernieuwen van onderhoudsmedicatie, het vernieuwen van kine-of verpleeg-voorschriften, het opmaken van gezondheidsattesten of andere administratieve formaliteiten.

Wat na Uw contact met de wachtdienst?

Uw eigen huisarts wordt ingelicht over de diagnose en de ingestelde behandeling, zodat deze verder kan instaan voor de nodige medische hulp en verzorging.

De apotheek van wacht kan u vinden via www.apotheek.be - tussen 22u en 09u moet u telefoneren naar het nummer 0903 / 99 000